menu
Fedor Vučemilović, 30 stupnjeva
serija fotografija, 6 / 300 x 400 mm
1976.