menu
Dezinformacija
ulje na platnu, 3
1974.
dimenzije
300 x 300 mm