menu
Crni film
dokumentarni c/b film, 35 mm, trajanje: 15 min, produkcija “Neoplanta”, Novi Sad
1971.