menu
Crna slika obojena, izgrebana linijama i ponovo obojena tri puta
1977.
dimenzije
1012 x 714 mm