menu
Cleome prihaja
kadrovi iz filma, c/b, zvuk, 8mm, 3’41’’
1968.