menu
Bez naziva
tuš na papiru
1925.
dimenzije
214 x 200 mm