menu
Bez naziva
tuš, akvarel na papiru
autor
1930.
dimenzije
225 x 199 mm