menu
Anketa o želji
objavljena u časopisu Nadrealizam danas i ovde, br 2.
1932.
dimenzije
271 x 199 mm