menu
Aleksandar Vučo, Podvizi družine "Pet petlića"
poema, kolaži: Dušan Matić
1933.
dimenzije
293 x 213 mm