menu
Aleksandar Vučo, Ako se još jednom setim ili načela
crteži Marina Tartaglie
1929.
dimenzije
257 x 185 mm