menu
radovi
datum/vrijeme1977
ukupno150prikazano21-40
Experiment o
1977.
autor
ATTILA CSERNIK
 
Experiment o
1977.
autor
ATTILA CSERNIK
 
Experiment o
1977.
autor
ATTILA CSERNIK
 
Experiment o
1977.
autor
ATTILA CSERNIK
 
Ferial – međunarodni dani turizma
grafika, kolaž
1977.
autor
BORIS BUĆAN
 
Gužvana slika
1977.
autor
IVO GATTIN
 
Jesenski međunarodni zagrebački velesajam, od igle do slona
grafika, igla
1977.
autor
BORIS BUĆAN
 
Jetkanje ploče
1977.
autor
ŽELJKO KIPKE
 
Jetkanje ploče
1977.
autor
ŽELJKO KIPKE
 
Jurema, Međunarodna izložba mjerne i regulacione tehnike i automacije
grafika, flomaster
1977.
autor
BORIS BUĆAN
 
Kamen mudraca
1977.
autor
JERZY BEREŚ
 
Kanon za dva melodična instrumenta
1977.
autor
MILAN ADAMČIAK
 
Kapanje kiseline na metalnu ploču
1977.
autor
ŽELJKO KIPKE
 
Kretanje kao opća potreba
1977.
autor
RADOMIR DAMNJANOVIĆ DAMNJAN
 
Ličnost posmatra
1977.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
 
Međunarodni sajam saobraćaja, veza i integralnog transporta
grafika, kolaž, flomaster
1977.
autor
BORIS BUĆAN
 
Međunarodni tjedan kože, obuće i odjeće
grafika, kolaž
1977.
autor
BORIS BUĆAN
 
Mladen Stilinović, Čujem da se govori...
tisak na alufoliji
1977.
 
Moji zubi
1977.
autor
GRUPA ŠESTORICE AUTORA
MLADEN STILINOVIĆ
 
Napisana glazba br. 1 x
1977. - 1982.
autor
MILAN ADAMČIAK