menu
radovi
datum/vrijeme1979
ukupno159prikazano101-120
Deautorizacija - Ja sam umjetnik (Obilježene površine)
1979.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
 
Deautorizacija - Ja sam umjetnik (Obilježene površine)
1979. - 1981.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
 
Deautorizacija - Ja sam umjetnik (Obilježene površine)
1979. - 1981.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
 
Deautorizacija - Ja sam umjetnik (Obilježene površine)
1979. - 1981.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
 
Devalvacija HUF-a
1979.
autor
BÁLINT SZOMBATHY
 
Elementarni i primarni kiparski proces
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Elementarno kiparstvo
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Elementarno kiparstvo
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Izumiranje
c/b fotgrafija
1979.
autor
RUDOLF SIKORA
 
Kiparski proces
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparski prostorni proces
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo - jezik - kreda - prašina - fotografija. Kiparstvo u mediju fotografije
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kvartet za Krzysztofa Pendereckog
1979.
autor
MILAN ADAMČIAK
 
Mađarski kruh
sitotisak na papiru
1979.
autor
SÁNDOR PINCZEHELYI
PÉCSI MÜHELY
 
MAJ 75 - C
1979.
autor
GRUPA ŠESTORICE AUTORA
 
MAJ 75 - D
1979.
autor
GRUPA ŠESTORICE AUTORA
 
Men - Damen
knjiga, 7 listova
1979.
autor
VLADIMIR GUDAC
 
Nekerman
1979.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
 
Nekerman, potrošački foto strip No1
kolaž
1979.
 
Nekerman, potrošački foto strip No2
kolaž
1979.