menu
radovi
datum/vrijeme1976
ukupno105prikazano61-80
Obrasci
1976.
autor
VERBUMPROGRAM
 
Obrasci
1976.
autor
VERBUMPROGRAM
 
Obrasci
1976.
autor
VERBUMPROGRAM
 
Obrasci
1976.
autor
VERBUMPROGRAM
 
Ovaj čin je potpuno slikarski
1976.
autor
BORIS DEMUR
 
Ovaj papir i ova slova...
1976.
autor
BORIS DEMUR
 
Ovim radom mišljenje i praksa su poistovjećeni
1976.
autor
BORIS DEMUR
 
Ovo je čvrsto i odrješito
1976.
autor
BORIS DEMUR
 
Ovo je delo od proverene umetničke vrednosti
1976.
autor
RADOMIR DAMNJANOVIĆ DAMNJAN
 
Ovo nije moj svijet
fotodokumentacija akcije
1976.
autor
GRUPA ŠESTORICE AUTORA
ŽELJKO JERMAN
 
Pejkorex o (iz serije Intervencije)
1976.
autor
ATTILA CSERNIK
BOSCH+BOSCH
 
Pejkorex o (iz serije Intervencije)
1976.
autor
ATTILA CSERNIK
BOSCH+BOSCH
 
Pejkorex o (iz serije Intervencije)
1976.
autor
ATTILA CSERNIK
BOSCH+BOSCH
 
Phonopoetica
1976.
autor
KATALIN LADIK
 
Pismo Francija Zagoričnika Slavku Matkoviću
1976.
autor
BOSCH+BOSCH
 
Pjesme vjetra
1976.
autor
ANTE VUKOV
BOSCH+BOSCH
 
Pokriveno
akril, ljepenka
1976.
autor
BORIS DEMUR
 
Pokriveno - Rezano i lijepljeno dvadeset puta
1976.
autor
BORIS DEMUR
 
Pominjući Mallarmea...
1976.
autor
RAŠA TODOSIJEVIĆ
 
Ponavljam
1976.
autor
BORIS DEMUR