menu
radovi
datum/vrijeme1970
ukupno291prikazano141-160
Kompjuterska grafika (Manivel IV – 205)
1970.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
BOSCH+BOSCH
 
Kompjuterska grafika (MWS – Manivel IV - 137/II)
1970.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
BOSCH+BOSCH
 
Kompjuterska grafika (MWS – Manivel IV - 207)
1970.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
BOSCH+BOSCH
 
Kompjuterska grafika (MWS – Manivel IV - 209)
1970.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
BOSCH+BOSCH
 
Kompjuterska grafika (MWS- HGG18 V-2)
1970.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
BOSCH+BOSCH
 
Kompjuterska grafika (MWS18 – HGG VI-23)
1970.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
BOSCH+BOSCH
 
Konolja br. 10
1970.
autor
ATTALAI GÁBOR
 
Konolja br. 9
duljina trake konoplje: 20 m
1970.
autor
ATTALAI GÁBOR
 
Konoplja br . 8
8 cm širaoka traka konpolje duga 16 metara
1970.
autor
ATTALAI GÁBOR
 
Kraljević koji se pretvorio u žeravicu
1970.
autor
KATALIN LADIK
 
Letiště pro mraky
Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1970.
autor
JAN STEKLIK
 
MWS - Hanivel IV.206
1970.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
BOSCH+BOSCH
 
Ne-umjetnost!
1970.
autor
JÚLIUS KOLLER
 
Negativna zvijezda
c/b fotografija
1970.
autor
ATTALAI GÁBOR
 
Negativni karo / stepenice / snijeg
površina: 25 m
1970.
autor
ATTALAI GÁBOR
 
New York
1970.
autor
MILJENKO HORVAT
 
New York
1970.
autor
MILJENKO HORVAT
 
New York
1970.
autor
MILJENKO HORVAT
 
Ništa
1970.
autor
JÚLIUS KOLLER
 
Noć, luk, zapaljene strijele
1970.
autor
ANDRAŽ ŠALAMUN
OHO