menu
radovi
datum/vrijeme1938
ukupno10
Barbarogénie le Décivilisateur
roman
1938.
autor
LJUBOMIR MICIĆ
 
Čovek peva
zbirka pjesama
1938.
autor
RADE DRAINAC
 
Marko Ristić, Turpituda, paranojičko - didaktičaka poema
poema, crteži Željka Hegedušića
1938.
 
Osvrti
1938.
autor
RADE DRAINAC
 
Rade Drainac, Čovek peva
zbirka pjesama
1938.
autor
BEOGRADSKI NADREALIZAM
 
Rješenje o zabrani od 14. 06. 1938.
1938.
autor
MARKO RISTIĆ
 
The American Weekly
1938.
autor
VANE BOR
 
Turpituda
ilustracije: Krsto Hegedušić
1938.
autor
MARKO RISTIĆ
BEOGRADSKI NADREALIZAM
 
Turpituda
ilustracije: Krsto Hegedušić
1938.
autor
MARKO RISTIĆ
BEOGRADSKI NADREALIZAM
 
Vane Bor, The American Weekly
intervencija na časopisu
1938.
autor
BEOGRADSKI NADREALIZAM