menu
radovi
datum/vrijeme1930
ukupno74prikazano21-40
Bez naziva
1930.
autor
ČEDOMIL PLAVŠIĆ
TRAVELLER
 
Čedomil Plavšić, Ali kaj bi to! Stoka!
kolaž, papir
1930.
 
Čedomil Plavšić, Bez naziva
kolaž
1930.
 
Čedomil Plavšić, Vi želite pesnike?
kolaž
1930.
 
Cigle
1930.
autor
IVANA TOMLJENOVIĆ - MELLER
BAUHAUS
 
Crno lice
tuš na papiru
1930.
autor
ŽELJKO HEGEDUŠIĆ
 
Das Mädel aus U.S.A.
fotokolaž, papir
1930.
autor
IVANA TOMLJENOVIĆ - MELLER
BAUHAUS
 
Dolazak kralja Edwarda VIII u Dalmaciju
dijapozitivi na staklu (50 dijapozitiva)
1930. - 1939.
autor
FRANJO FUIS
 
Dolazak kralja Edwarda VIII u Dalmaciju
dijapozitivi na staklu (50 dijapozitiva)
1930. - 1939.
autor
FRANJO FUIS
 
Dolazak kralja Edwarda VIII u Dalmaciju
dijapozitivi na staklu (50 dijapozitiva)
1930. - 1939.
autor
FRANJO FUIS
 
Dolazak kralja Edwarda VIII u Dalmaciju
dijapozitivi na staklu (50 dijapozitiva)
1930. - 1939.
autor
FRANJO FUIS
 
E. Toller, Diskusija u kantini Bauhausa
c/b foto, snimila: I. Tomljenović
1930.
autor
BAUHAUS
IVANA TOMLJENOVIĆ - MELLER
 
Ernst Toller predaje na Bauhausu
1930.
autor
BAUHAUS
IVANA TOMLJENOVIĆ - MELLER
 
Ivana Tomljenović Meller, Bauhaus student, Dessau
c/b fotografija
1930.
 
Ivana Tomljenović Meller, Bauhaus students, Dessau
c/b fotografija
1930.
 
Ivana Tomljenović Meller, Bez naslova
kolaž, papir
1930.
 
Ivana Tomljenović Meller, Bez naslova
kolaž, papir
1930.
 
Ivana Tomljenović Meller, Bez naslova
kolaž, papir
1930.
 
Ivana Tomljenović Meller, Cigle
c/b fotografija
1930.
 
Ivana Tomljenović Meller, Das Mädel aus U.S.A.
fotokolaž, papir
1930.