menu
radovi
datum/vrijeme1913
ukupno5
Futuristička antitradicija
publikacija
1913.
autor
FUTURISMO
 
Mašta bez vodilja i riječi u slobodi
publikacija
1913.
autor
FUTURISMO
 
Protiv Rima i protiv Benedetta Croce
Giovanni Papini, govor održan na susretu futurista u kazalištu Costanzi
1913.
autor
FUTURISMO
 
Slikarstvo zvukova, šumova, mirisa
publikacija
1913.
autor
FUTURISMO
 
Umjetnost buke: futuristički manifest
publikacija
1913.
autor
FUTURISMO