menu
... a druga izvanzemaljska civilizacija?
c/b fotografija
1979.
dimenzije
427 x 466 mm