menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
ČEDOMIL PLAVŠIĆ
1902. - 1987.
zemlja
Ex Yugoslavia
period
1915-1946

Čedomil Plavšić (1902.-1987.) bio je predsjednik Travelera, isticao se kolažima i tekstualnim prilozima poput sižea prve predstave Travelera "I oni će doći" (1922). Diplomirao je medicinu i predavao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Osnovao je Zavod za rehabilitaciju srčanih bolesnika Thalasoterapija u Opatiji gdje se radilo po njegovoj metodi kardijalne rehabilitacije, prvoj takve vrste u regiji. Poznat je kao čovjek nemirna duha, volio je akciju, a njegovi su ga studenti zapamtili kao briljantnog predavača.