menu
Lenin jako grzyb oraz saksofon z rury wydechowej. Europa Wschodnia też miała swój muzyczny underground
http://wyborcza.pl/