menu
Susret Predsjednika Tita i premijera Churchila, na palubi "GALEBA" u Londonu 13. ožujka 1953. g.
13. ožujak 1953.