menu

Simpozij

Nature-Careful: History!

25. studenoga 2017.


Izložbu „Natural Histories. Traces of the Political“ pratit će predavanja i diskusije o povijesnoj i suvremenoj važnosti i representaiji prirode.  O prirodi će biti raspravljeno kao o motivu i medijatori povijesti i politike van romantičarskih i povijesnih perspektiva.

Sudionici su: Noit Banai, Anca Benera und Arnold Estefan, Constantin Flondor, Maja Fowkes, Sanja Iveković, Sven Johne, Nikita Kadan, Christian Kosmas Mayer, Tatiana Lecomte, Christian Philipp Müller, Ileana Pintilie, Margherita Spiluttini, Raluca Voinea, Christopher Williams