menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
JOSEPH KOSUTH
zemlja
SAD
period
1946-1968