menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
DIETER ROTH
zemlja
Švicarska
period
1946-1968