menu
Veleučeni gospodine Predsjedniče! (13. 1. 1868.)
1968.
dimenzije
295 x 207 mm
tehnika
tiposkript, tinta, papir

[PRIJEPIS]
Veleučeni gospodine Predsjedniče !
Na temelju iskustavah prilikom potonjih sastanaka Družtva Tajničtvo istoga slobodno je izviestiti Vas o njekim svojim opažanjima i zaključcima kako slijedi:
§1. Svi znaci i posljedci stanja slavnoga našega Družtva u toku posljednje godine i više danah nesumnjivo i nepobitno svjedoče da je biće Družtva obuzela nemilosrdna i svirepa smrt.
§2. Bivše glavno predsjedničtvo i bivše Tajničtvo pozivaju uzorito i veleučeno članstvo da izvole prisustvovati prijegledu tiela blagopokojnika i to dana 20. siječnja o. g. u 12 satih.
§3 Zemaljski ostatci blagopokojnika bit će navedenoga dana izložena u sali za sastanke u V spratu kuće u Ilici br. 11.
§4. O danu i uri sprovoda i zadušnicah uzorito će članstvo blagovremeno biti obaviješteno.
§5. Prema izričitoj želji blagopokojnika neće se priredjivati nikakva svečanost niti će biti podignut ranije predvidjeni spomenik.
§6. Moli se za tihu sućut!
Agram, 13 siečnja 1868.
Za tajvičtvo :
[potpis] Glavni perovodja.