menu
Kretanje kao opća potreba
1977.
količina
mm / 14 kom.
tehnika
c/b fotografija