menu
Konolja br. 9
duljina trake konoplje: 20 m
1970.
tehnika
kombinirana tehnika, kolaž