menu
Naslovnica brošure “Diktatura u Jugoslaviji”
dizajn naslovnice knjige
1930.
dimenzije
209 x 150 mm