menu
Jurema, Međunarodna izložba mjerne i regulacione tehnike i automacije
grafika, flomaster
autor
1977.
dimenzije
305 x 399 mm