menu
Geometrijski i mehanički sjaj numeričkog senzibiliteta
publikacija
autor
1914.