menu
Futurizam: mehanička umjetnost
publikacija
autor
1926.