menu
Branko ve Poljanski i Ljubomir Micić, Otvoreno pismo Rabindranathu Tagoreu
publikacija
1926.
dimenzije
237 x 160 mm