menu
Bez naziva
tisak na kartonu
autor
1988.
dimenzije
345 x 246 mm