menu
Bez naziva
tuš na papiru
1926.
dimenzije
143 x 144 mm