menu
radovi
datum/vrijeme1979
ukupno158prikazano101-120
Deautorizacija - Ja sam umjetnik (Obilježene površine)
1979.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
 
Deautorizacija - Ja sam umjetnik (Obilježene površine)
1979. - 1981.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
 
Deautorizacija - Ja sam umjetnik (Obilježene površine)
1979. - 1981.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
 
Deautorizacija - Ja sam umjetnik (Obilježene površine)
1979. - 1981.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
 
Devalvacija HUF-a
1979.
autor
BÁLINT SZOMBATHY
 
Elementarni i primarni kiparski proces
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Elementarno kiparstvo
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Elementarno kiparstvo
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Izumiranje
c/b fotgrafija
1979.
autor
RUDOLF SIKORA
 
Kiparski proces
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparski prostorni proces
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Kiparstvo - jezik - kreda - prašina - fotografija. Kiparstvo u mediju fotografije
1979.
autor
BORIS DEMUR
 
Mađarski kruh
sitotisak na papiru
1979.
autor
SÁNDOR PINCZEHELYI
PÉCSI MÜHELY
 
MAJ 75 - C
1979.
autor
GRUPA ŠESTORICE AUTORA
 
MAJ 75 - D
1979.
autor
GRUPA ŠESTORICE AUTORA
 
Men - Damen
knjiga, 7 listova
1979.
autor
VLADIMIR GUDAC
 
Nekerman
1979.
autor
SLAVKO MATKOVIĆ
 
Nekerman, potrošački foto strip No1
kolaž
1979.
 
Nekerman, potrošački foto strip No2
kolaž
1979.
 
Od 23.03 do 13.04.1979.
1979.
autor
MARIJAN MOLNAR