menu
radovi
datum/vrijeme1930
ukupno72prikazano21-40
Čedomil Plavšić, Bez naziva
kolaž
1930.
autor
TRAVELERI
 
Čedomil Plavšić, Vi želite pesnike?
kolaž
1930.
autor
TRAVELERI
 
Cigle
1930.
autor
IVANA TOMLJENOVIĆ - MELLER
BAUHAUS
 
Crno lice
tuš na papiru
1930.
autor
ŽELJKO HEGEDUŠIĆ
 
Das Mädel aus U.S.A.
fotokolaž, papir
1930.
autor
IVANA TOMLJENOVIĆ - MELLER
BAUHAUS
 
Dolazak kralja Edwarda VIII u Dalmaciju
dijapozitivi na staklu (50 dijapozitiva)
1930. - 1939.
autor
FRANJO FUIS
 
Dolazak kralja Edwarda VIII u Dalmaciju
dijapozitivi na staklu (50 dijapozitiva)
1930. - 1939.
autor
FRANJO FUIS
 
Dolazak kralja Edwarda VIII u Dalmaciju
dijapozitivi na staklu (50 dijapozitiva)
1930. - 1939.
autor
FRANJO FUIS
 
Dolazak kralja Edwarda VIII u Dalmaciju
dijapozitivi na staklu (50 dijapozitiva)
1930. - 1939.
autor
FRANJO FUIS
 
E. Toller, Diskusija u kantini Bauhausa
c/b foto, snimila: I. Tomljenović
1930.
autor
BAUHAUS
IVANA TOMLJENOVIĆ - MELLER
 
Ernst Toller predaje na Bauhausu
1930.
autor
BAUHAUS
IVANA TOMLJENOVIĆ - MELLER
 
Ivana Tomljenović Meller, Bauhaus student, Dessau
c/b fotografija
1930.
 
Ivana Tomljenović Meller, Bauhaus students, Dessau
c/b fotografija
1930.
 
Ivana Tomljenović Meller, Bez naslova
kolaž, papir
1930.
 
Ivana Tomljenović Meller, Bez naslova
kolaž, papir
1930.
 
Ivana Tomljenović Meller, Bez naslova
kolaž, papir
1930.
 
Ivana Tomljenović Meller, Cigle
c/b fotografija
1930.
 
Ivana Tomljenović Meller, Das Mädel aus U.S.A.
fotokolaž, papir
1930.
 
Ivana Tomljenović Meller, E. Toller na Bauhausu
c/b fotografija
1930.
 
Ivana Tomljenović Meller, Margit Mengl, Dessau
c/b fotografija
1930.